OUR BLOG

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. με κατ’ αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς στους οικονομικούς φορείς του άρθρου 20 του ν. 4412/2016

31 Αυγ 2022

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτοκόλλου 4085/16.08.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΦ24690ΩΡ-753 και ΑΔΑΜ: 22PROC011104175 2022-08-16) «Πρόσκληση για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) με κατ’ αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς στους οικονομικούς φορείς του άρθρου 20 του ν. 4412/2016».

Ως καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00.

Για να δείτε και να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.