17 Μαρ 2023

Πρόσκληση στην τελική εκδήλωση της διακρατικής σύμπραξης SEED με θέμα “From SEED to future”, 4 & 5 Απριλίου 2023

Το SEED (Social Innovation Ecosystem Development) είναι ένα από τα έξι έργα που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη δημιουργία Eθνικών Kέντρων Iκανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια δύο ετών (Μάιος 2021-Μάιος 2023), δημόσιοι φορείς, οργανισμοί κοινωνικής καινοτομίας, ερευνητικά κέντρα, διαχειριστικές αρχές του Ε.Κ.Τ., φορείς κοινωνικής […]

Περισσότερα
23 Ιαν 2023

Τουρνουά Κοινωνικής Καινοτομίας (Social Innovation Tournament – SIT): Υποβολή αιτήσεων έως 23 Φεβρουαρίου 2023

Είστε ένας παθιασμένος επιχειρηματίας που αλλάζει τον κόσμο με την αποτελεσματική του λύση; Το  Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (@EIBInstitute) προσφέρει έως και 100.000 ευρώ για κοινωνικούς επιχειρηματίες που θέλουν να δώσουν λύση σε κοινωνικές ή περιβαλλοντικές προκλήσεις στην Ευρώπη. Οι αιτήσεις για το Τουρνουά Κοινωνικής Καινοτομίας μπορούν να καλύψουν οποιονδήποτε από τους 17 Στόχους […]

Περισσότερα
07 Δεκ 2022

Ενημέρωση της Διεύθυνσης Κ.ΑΛ.Ο. προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς του Δημοσίου σχετικά με τις βεβαιώσεις που ζητούν από τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει αποστείλει ενημερωτικό/διευκρινιστικό έγγραφο τόσο στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα όσο και σε φορείς του δημοσίου τομέα, σχετικά με τις βεβαιώσεις που ζητούν από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) με στόχο την άρση τυχόν δυσκολιών κατά τις μεταξύ […]

Περισσότερα
16 Νοέ 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί σε ανοικτή συζήτηση για τις βιώσιμες και ολοκληρωμένες εργασιακές και μαθησιακές διαδρομές για τη νεολαία στην Ελλάδα

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022  στελέχη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής θα συναντηθούν με νέους και νέες για μια συζήτηση με θέμα «Βιώσιμες και ολοκληρωμένες εργασιακές και μαθησιακές διαδρομές για τη νεολαία στην Ελλάδα». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, νέοι και νέες θα εκφράσουν τις απόψεις τους, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και με φυσική παρουσία στην εκδήλωση. […]

Περισσότερα
11 Οκτ 2022

Χορήγηση Αριθμών Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Α.Γ.Ε.ΜΗ.) στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ν.4430/2016) που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, σε εφαρμογή του ν.4919/22 (Α’71), αποδόθηκαν και κοινοποιήθηκαν ηλεκτρονικά από το αρμόδιο (ως Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) Τμήμα της Δ/νσης Κ.ΑΛ.Ο. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι Αριθμοί Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Α.Γ.Ε.ΜΗ.) στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας (Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.), που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Συνολικά, αποδόθηκαν 1.890 νέοι Α.Γ.Ε.ΜΗ. […]

Περισσότερα
30 Σεπ 2022

Ενημέρωση για την υποχρέωση εγγραφής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και των Συν. Εργαζομένων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τη διαδικασία σύστασης και τροποποιήσεων

Σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων (Συν. Εργαζομένων) του ν.4430/2016 (Α’205) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), σας ενημερώνουμε ότι: Όπως προβλέπεται από το ν.4919/2022 (Α’71), από 1 Οκτωβρίου 2022, ενεργοποιείται η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητα τους προαναφερθέντες Φορείς. Τη συγκεκριμένη ημερομηνία, […]

Περισσότερα
31 Αυγ 2022

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. με κατ’ αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς στους οικονομικούς φορείς του άρθρου 20 του ν. 4412/2016

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτοκόλλου 4085/16.08.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΦ24690ΩΡ-753 και ΑΔΑΜ: 22PROC011104175 2022-08-16) «Πρόσκληση για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) με κατ’ αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς στους οικονομικούς φορείς του άρθρου 20 του ν. 4412/2016». […]

Περισσότερα
04 Ιούλ 2022

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφης των Κοιν.Σ.Επ., των Συνεταιρισμών Εργαζομένων και των Κοι.Σ.Π.Ε. στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας η υπ’ αριθμ. 61212/436/29-6-2022 Εγκύκλιος  με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των Κοιν.Σ.Επ., των Συνεταιρισμών Εργαζομένων και των Κοι.Σ.Π.Ε. στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Για να διαβάσετε και να κατεβάσετε την Εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Περισσότερα
15 Ιούν 2022

Συλλογικός τόμος με τίτλο: “Μελέτες για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία – Προσεγγίσεις, προκλήσεις, εφαρμογές”

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε συλλογικός τόμος με τίτλο: “Μελέτες για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία – Προσεγγίσεις, προκλήσεις, εφαρμογές” που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Διαδικτυακών Σεμιναρίων Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Άνοιξη του 2021. Τα συγκεκριμένα διαδικτυακά σεμινάρια σχεδιάστηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης […]

Περισσότερα
24 Μαρ 2022

Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Σάββατο 2 Απριλίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι για πρώτη χρονιά το InfinityGreece διοργανώνει ένα συνέδριο με σκοπό να γίνει θεσμός. Το 1º Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 στις 11:00 π.μ. στο “Καραπάντσειο” Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Στόχος του παραπάνω συνεδρίου είναι να αναλυθεί ο όρος “κοινωνική επιχειρηματικότητα”, να […]

Περισσότερα