Μήνας: Σεπτέμβριος 2018

28 Σεπ 2018

Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr) έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ6Π046ΜΠ3Ζ-ΥΧΕ) σχετικά με την εξαίρεση των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος (αρ. 73 Ν.4430/2016). Η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά αποκλειστικά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και όχι τους άλλους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (π.χ.  Α.Μ.Κ.Ε, Σωματεία, Αστικούς […]

Περισσότερα
26 Σεπ 2018

Χρήσιμες οδηγίες για τη χρήση της ειδικής διαδικτυακής πύλης (kalo.yeka.gr) για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Aπό 10 Φεβρουαρίου 2018, η υποβολή αιτήσεων προς το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης kalo.yeka.gr Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης διαδικτυακής πύλης αποτελεί βασικό εργαλείο που θα διευκολύνει τις συναλλαγές των φορέων του πεδίου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής […]

Περισσότερα
26 Σεπ 2018

Εγχειρίδιο χρήσης της διαδικτυακής πύλης (e-kalo) για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Το ηλεκτρονικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στις 10 Φεβρουαρίου 2018. Οι Φορείς υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους και παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τις σχετικές βεβαιώσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενείται στον ιστότοπο kalo.yeka.gr Με την έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προς το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. […]

Περισσότερα
26 Σεπ 2018

Νέος Ειδικός Γραμματέας στην Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο. ο κ. Ευάγγελος Νικολαΐδης

Τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο., του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο κ. Ευάγγελος Νικολαΐδης. Ο κ. Νικολαΐδης σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Szent Istvan της Βουδαπέστης. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας του Αγροτικού Τομέα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ διδάσκει και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της […]

Περισσότερα
13 Σεπ 2018

Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο.: Ετήσια Έκθεση 2018

ΣΥΝΟΨΗ Στην Ετήσια Έκθεση έτους 2018 της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περιγράφονται αναλυτικά όλα τα πεπραγμένα, οι δράσεις, οι μελέτες, τα εργαλεία και οι εξελίξεις στο πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο., που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους 2017 και μέχρι το καλοκαίρι του 2018, […]

Περισσότερα