Επικοινωνία

Γενική Επικοινωνία Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Σοφοκλέουs 4, Αθήνα, 7ος όροφος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2103256480

e-mail: [email protected]

Ωράριο υποδοχής κοινού

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή

Ώρες: 09.00-15.00

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2103256480

e-mail: [email protected]

Τμήμα Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τηλ. Επικοινωνίας: 2103256482

e-mail: [email protected]

Τμήμα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και Δικτύωσης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2103256480

e-mail: [email protected]

Τμήμα Έρευνας και Μελετών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τηλ. Επικοινωνίας: 2103256484

e-mail: [email protected]

Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας:

Τηλ. Επικοινωνίας: 2103256570

e-mail: [email protected]

Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2103256145

e-mail: [email protected]

Ταχυδρομική Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110, Αθήνα.

Πρωτόκολλο

Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110, Αθήνα, 1ος όροφος
Γραφείο 101

Καθημερινά 09.00-15.00