Μήνας: Μάρτιος 2021

24 Μαρ 2021

Διαδικτυακή Εβδομάδα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 29 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2021

Τα 11 Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) οργανώνουν και προσκαλούν όλους όσους ενδιαφέρονται για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στη διαδικτυακή “Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας” από 29 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2021. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επικοινωνία, εργαστήρια και παρουσιάσεις, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίξουν οι άνθρωποι των εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. από όλη τη χώρα. Για […]

Περισσότερα
24 Μαρ 2021

Κοινή Υπουργική Απόφαση για αποζημίωση ειδικού σκοπού στα ενεργά μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν. 4430/2016

Δημοσιεύθηκε η 11956/369/18/3/2021 (ΑΔΑ: Ω3Π246ΜΤΛΚ-ΠΘΠ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα “Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών” στην οποία, μεταξύ άλλων, στους δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 συγκαταλέγονται τα ενεργά μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν.4430/2016 (Α΄ 205), που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό […]

Περισσότερα
22 Μαρ 2021

Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε μέλη Συνεταιρισμών Εργαζομένων (ν.4430/2016)

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ για Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών   Από το Γραφείο Τύπου του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με κοινή απόφαση των Yπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, που έχει προωθηθεί προς δημοσίευση, επεκτείνεται το δίχτυ προστασίας σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών που έχουν […]

Περισσότερα
18 Μαρ 2021

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΑΛ.Ο.

Το Τμήμα Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επισημαίνει ότι: Η Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο) που χορηγούνται βάσει του ν.4430/2016 (Α’205) από το Τμήμα Μητρώου στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, πιστοποιούν αποκλειστικά και μόνο […]

Περισσότερα