Μήνας: Μάρτιος 2018

16 Μαρ 2018

Συνεταιρισμοί & Κοινωνική Οικονομία για την Ελλάδα

Τρόποι προώθησης της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα μέσω εργατικών συνεταιρισμών, κοινωνικών συνεταιρισμών και συνεταιρισμών βιοτεχνών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων Όπως και στις προηγούμενες κρίσεις, οι συνεταιρισμοί για άλλη μια φορά επιδεικνύουν ότι είναι ο βασικός πυλώνας στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Οι εργατικοί, κοινωνικοί και οι συνεταιρισμοί βιοτεχνών παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο σε αυτό, σε πολλές […]

Περισσότερα
16 Μαρ 2018

Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο γενικός στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να επικαιροποιήσει τη μελέτη «Η κοινωνική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» η οποία δημοσιεύτηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της ώστε να συμπεριλάβει και τα 27 τρέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υπό προσχώρηση/υποψήφιες χώρες (Κροατία και Ιρλανδία αντίστοιχα) και […]

Περισσότερα
16 Μαρ 2018

1η Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο. – Athens Expo ‘17

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διοργανώνει την 1η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), σκοπός της οποίας είναι να συστήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Κ.ΑΛ.Ο. στο ευρύτερο κοινό, να δικτυώσει τους Φορείς Κ.Αλ.Ο. μεταξύ τους αλλά και να φέρει σε επαφή τους εκπροσώπους των μεγάλων παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας […]

Περισσότερα
16 Μαρ 2018

Αποτελέσματα Χαρτογράφησης για την ΚΑΛΟ

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το British Council πραγματοποίησε έρευνα για τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος και των αναγκών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στον ιστότοπο foreis-kalo.gr και παρουσιάζονται σε τρεις ενότητες: Επισκόπηση του τοπίου της ΚΑΛΟ Χαρτογράφηση […]

Περισσότερα
16 Μαρ 2018

Έκθεση Χαρτογράφησης ΚΑΛΟ

Η παρούσα έκθεση έχει στόχο να ενημερώσει τα κυβερνητικά όργανα, τους φορείς που δραστηριοποιούνται εντός του οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ καθώς και τους πολίτες για την κατάσταση του τομέα της ΚΑΛΟ σε όλη τη χώρα. Κατεβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ. Υπόβαθρο της μελέτης Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα ευρήματα μιας μελέτης που διεξήχθη με στόχο να […]

Περισσότερα
16 Μαρ 2018

Ετήσια Έκθεση 2017 & Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 2017-2023

Σύνοψη Σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) αποτελεί ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας που δίνει έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο, την καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και την προώθηση των δημοκρατικών αρχών διαχείρισης. Έτσι, εκτός από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα υπάρχει και ένας τρίτος τομέας της οικονομίας που […]

Περισσότερα