Μήνας: Ιούνιος 2020

05 Ιούν 2020

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των εργατών γης που απασχολούνται σε Κοιν.Σ.Επ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε ερώτημα της Δ/νσης Κ.ΑΛ.Ο. προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τη δυνατότητα αμοιβής με εργόσημο των εργατών γης που απασχολούνται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων απάντησε τα ακόλουθα: “1. Με τις διατάξεις ν.4430/2016 (Α’ 205), δημιουργήθηκε το νομοθετικό […]

Περισσότερα