Κατηγορία: Ανακοινώσεις της Διεύθυνσης

28 Ιούν 2023

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) στον άξονα της Κοινωνικής Καινοτομίας, με θέμα: «Ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών μέσω του συμμετοχικού σχεδιασμού» Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023, ώρα 17.00’-19.00‘ H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από την Commonspace, η οποία είναι μια συνεργατική – […]

Περισσότερα
08 Ιούν 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) στον άξονα της Κοινωνικής Καινοτομίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “TESI: Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Κοινωνική Καινοτομία“, που υλοποιείται από την DAISSy-ΕΑΠ ως εταίρο στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο TESI υλοποιείται […]

Περισσότερα
06 Απρ 2023

Διαδικτυακή Παρουσίαση Εθνικής Στρατηγικής Κ.ΑΛ.Ο.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, εκπονήθηκε επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία με ενσωμάτωση δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και ευθυγράμμιση της Εθνικής Στρατηγικής με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία. Για την καλύτερη ενημέρωση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σχετικά με το Σχέδιο Δράσης και […]

Περισσότερα
17 Μαρ 2023

Πρόσκληση στην τελική εκδήλωση της διακρατικής σύμπραξης SEED με θέμα “From SEED to future”, 4 & 5 Απριλίου 2023

Το SEED (Social Innovation Ecosystem Development) είναι ένα από τα έξι έργα που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη δημιουργία Eθνικών Kέντρων Iκανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια δύο ετών (Μάιος 2021-Μάιος 2023), δημόσιοι φορείς, οργανισμοί κοινωνικής καινοτομίας, ερευνητικά κέντρα, διαχειριστικές αρχές του Ε.Κ.Τ., φορείς κοινωνικής […]

Περισσότερα
07 Δεκ 2022

Ενημέρωση της Διεύθυνσης Κ.ΑΛ.Ο. προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς του Δημοσίου σχετικά με τις βεβαιώσεις που ζητούν από τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει αποστείλει ενημερωτικό/διευκρινιστικό έγγραφο τόσο στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα όσο και σε φορείς του δημοσίου τομέα, σχετικά με τις βεβαιώσεις που ζητούν από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) με στόχο την άρση τυχόν δυσκολιών κατά τις μεταξύ […]

Περισσότερα
16 Νοέ 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί σε ανοικτή συζήτηση για τις βιώσιμες και ολοκληρωμένες εργασιακές και μαθησιακές διαδρομές για τη νεολαία στην Ελλάδα

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022  στελέχη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής θα συναντηθούν με νέους και νέες για μια συζήτηση με θέμα «Βιώσιμες και ολοκληρωμένες εργασιακές και μαθησιακές διαδρομές για τη νεολαία στην Ελλάδα». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, νέοι και νέες θα εκφράσουν τις απόψεις τους, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και με φυσική παρουσία στην εκδήλωση. […]

Περισσότερα
11 Οκτ 2022

Χορήγηση Αριθμών Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Α.Γ.Ε.ΜΗ.) στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ν.4430/2016) που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, σε εφαρμογή του ν.4919/22 (Α’71), αποδόθηκαν και κοινοποιήθηκαν ηλεκτρονικά από το αρμόδιο (ως Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) Τμήμα της Δ/νσης Κ.ΑΛ.Ο. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι Αριθμοί Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Α.Γ.Ε.ΜΗ.) στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας (Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.), που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Συνολικά, αποδόθηκαν 1.890 νέοι Α.Γ.Ε.ΜΗ. […]

Περισσότερα
30 Σεπ 2022

Ενημέρωση για την υποχρέωση εγγραφής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και των Συν. Εργαζομένων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τη διαδικασία σύστασης και τροποποιήσεων

Σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων (Συν. Εργαζομένων) του ν.4430/2016 (Α’205) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), σας ενημερώνουμε ότι: Όπως προβλέπεται από το ν.4919/2022 (Α’71), από 1 Οκτωβρίου 2022, ενεργοποιείται η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητα τους προαναφερθέντες Φορείς. Τη συγκεκριμένη ημερομηνία, […]

Περισσότερα
04 Ιούλ 2022

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφης των Κοιν.Σ.Επ., των Συνεταιρισμών Εργαζομένων και των Κοι.Σ.Π.Ε. στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας η υπ’ αριθμ. 61212/436/29-6-2022 Εγκύκλιος  με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των Κοιν.Σ.Επ., των Συνεταιρισμών Εργαζομένων και των Κοι.Σ.Π.Ε. στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Για να διαβάσετε και να κατεβάσετε την Εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Περισσότερα