OUR BLOG

Κ.ΑΛ.Ο.: Έκθεση ετών 2021-2022

12 Ιούν 2023

Διαβάστε την έκθεση

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Ελένης Γιώτη

Ως Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ήθελα να χαιρετίσω θερμά την 4 η κατά σειρά έκδοση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (2021-2022), μια έκδοση που αποτυπώνει την εικόνα του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά τις δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας που αποτέλεσαν τροχοπέδη για όλη την ανθρωπότητα.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι ο τομέας αυτός διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση πολύ καλύτερα από άλλους τομείς και ότι κερδίζει συνεχώς αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναγνωρίζεται πλέον και έχει αναδειχθεί βασικός παράγοντας με παγκόσμια επιρροή που υπερβαίνει τις συνήθεις οικονομικές και κοινωνικές γραμμές και θέτει τον κοινωνικό αντίκτυπο στο επίκεντρο της αποστολής της.

Θεωρείται αναμφισβήτητα ως ο τομέας που συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή προτάσσοντας την ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων και δεσμών, μέσα από την επανεπένδυση των κερδών για το κοινωνικό όφελος και τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία προκρίνει και προτείνει ένα μοντέλο ηθικής παραγωγής και κατανάλωσης, περισσότερο οικολογικής και κοινωνικά δίκαιης. Ένα συλλογικό και βιώσιμο μοντέλο που κερδίζει διαρκώς τη Διεθνή αναγνώριση:

  •  Τον Δεκέμβριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
  • Τον Ιούνιο του 2022, ο Ο.Ο.Σ.Α., μετά από μακρά περίοδο εργασιών, ενέκρινε συστάσεις για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία.
  • Τον Ιούνιο του 2022, η Δ.Ο.Ε. έκανε ένα σημαντικό βήμα υιοθετώντας ένα ψήφισμα για την αξιοπρεπή εργασία και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία κατά τη διάρκεια της 110ης συνόδου της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας.

Μετά την πρόσφατη εμπειρία της πανδημίας αλλά και τα επίκαιρα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, αναγνωρίζεται στην Ευρώπη ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας ενάντια σε μελλοντικούς κραδασμούς, καθώς και στην δημιουργία ευκαιριών για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Σε αυτήν την κατεύθυνση προσανατολίζεται και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης με στόχευση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην πράσινη οικονομία, στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Στη χώρα μας, όπως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τις σημαντικές δυσκολίες, οι φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αναπτύσσουν σημαντικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και η ελλιπής ενημέρωση αποτελούν σημαντικά προβλήματα για την ενδυνάμωση της ανάπτυξης του πεδίου.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες της Κ.ΑΛ.Ο να αποτελέσει σημαντικό μοχλό μετάβασης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της χώρας μας διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τον Μάρτιο 2023 ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία, εναρμονισμένο στις αρχές και τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Κ.ΑΛ.Ο. Το πλήρες κείμενο είναι ανηρτημένο στον ιστότοπο του ΥΠ.Ε.Κ.Υ.

Στόχος μας είναι τόσο η ενίσχυση των υφιστάμενων φορέων όσο και η ενθάρρυνση νέων πρωτοβουλιών με έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική καινοτομία, υποστηρίζοντας τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και αναπτύσσοντας δίχτυ κοινωνικής προστασίας από πλευράς πολιτικών συνοχής και συμπερίληψης.

Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά παρουσιάζουμε την 4 η Έκθεση για την Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία με ενσωμάτωση δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας. Η Έκθεση αποτυπώνει για τέταρτη συνεχή περίοδο (2021-2022) τα στοιχεία που απεικονίζουν την ελληνική πραγματικότητα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες, τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες που προκύπτουν για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη χώρα.

Η επεξεργασία, η σύνταξη και η επιμέλεια των δεδομένων της Έκθεσης διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου μας. Τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την καθοδήγηση πολιτικών που υποστηρίζουν το οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Η παρούσα έκθεση για την Κ.ΑΛ.Ο. απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και άτομα που προσεγγίζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και είναι φανερό ότι εάν η κοινωνική οικονομία εργαστεί παράλληλα και συνεργαστεί με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να βρει καινοτόμες, δημιουργικές και βιώσιμες λύσεις στα πιο πιεστικά ζητήματα της εποχής μας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Η συνεργασία και η διάθεση όλων μας να στηρίξουμε πρωτοβουλίες και πολιτικές κοινωνικής συμμετοχής που παράγουν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εφαλτήριο για την ενδυνάμωση του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, την προώθηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, καθώς και την αναγνώριση της και στην χώρα μας.

Ελένη Γιώτη

Ευχαριστήρια

Στην παρούσα Έκθεση, η οποία συντάχθηκε για 4η φορά, συμμετείχαν όλα τα στελέχη της Διεύθυνσης Κ.ΑΛ.Ο.:

Στελέχη: Ζώλη Ελένη
Θανοκώστα Βάλια
Καρπούζης Στράτος
Κουτσογιάννης Γιώργος
Ντόβα Νάσια
Ντόκου Δήμητρα
Μιχαηλίδου Εύη
Πανάγου Αγγελική
Παραράς Κώστας

Προϊστάμενοι Τμημάτων: Κοντονάσιου Ελένη
Ζαζάκη Χαρούλα
Μουλοπούλου Έφη
Μποσινάκος Νίκος
Νικολάου Ιωάννα
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Κοντονάσιου Ελένη

Σύνταξη – επιμέλεια: Πανάγου Αγγελική