Μήνας: Σεπτέμβριος 2020

22 Σεπ 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.ΑΛ.Ο.

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821/20-9-2020 (Β΄4019) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩΜΤΛ6-2ΞΧ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού από την Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο. είναι: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 09:00-15:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα και εφόσον απαιτείται εξυπηρέτηση με […]

Περισσότερα
04 Σεπ 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι με βάση την παρ. 8 του αρ. 11 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-2016): «Οι αδρανείς Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διαγράφονται από το Μητρώο. Ως αδράνεια νοείται η έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας του Φορέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) […]

Περισσότερα