Μήνας: Ιούλιος 2020

31 Ιούλ 2020

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει αλλαγές στα τηλέφωνα επικοινωνίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας. Για να δείτε τον επικαιροποιημένο τηλεφωνικό κατάλογο της Διεύθυνσης πατήστε εδώ.

Περισσότερα
07 Ιούλ 2020

Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν.4430/2016 συγκαταλέγονται στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων του ν.4701/2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ 128/Α΄/1-7-2020, το ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους) “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις”, μεταξύ των δικαιούχων συγκαταλέγονται και οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

Περισσότερα