Κατηγορία: Νέα

07 Απρ 2021

Από τις 7 έως και τις 23 Απριλίου η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ανοίγει αύριο Τετάρτη 7 Απριλίου η πλατφόρμα του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις οι δικαιούχοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (φορτοεκφορτωτές, ενεργά μέλη των συνεταιρισμών […]

Περισσότερα
24 Μαρ 2021

Κοινή Υπουργική Απόφαση για αποζημίωση ειδικού σκοπού στα ενεργά μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν. 4430/2016

Δημοσιεύθηκε η 11956/369/18/3/2021 (ΑΔΑ: Ω3Π246ΜΤΛΚ-ΠΘΠ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα “Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών” στην οποία, μεταξύ άλλων, στους δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 συγκαταλέγονται τα ενεργά μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν.4430/2016 (Α΄ 205), που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό […]

Περισσότερα
22 Μαρ 2021

Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε μέλη Συνεταιρισμών Εργαζομένων (ν.4430/2016)

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ για Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών   Από το Γραφείο Τύπου του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με κοινή απόφαση των Yπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, που έχει προωθηθεί προς δημοσίευση, επεκτείνεται το δίχτυ προστασίας σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών που έχουν […]

Περισσότερα
18 Μαρ 2021

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΑΛ.Ο.

Το Τμήμα Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επισημαίνει ότι: Η Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο) που χορηγούνται βάσει του ν.4430/2016 (Α’205) από το Τμήμα Μητρώου στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, πιστοποιούν αποκλειστικά και μόνο […]

Περισσότερα
29 Ιαν 2021

Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 3331/21-01-2021 Πρόσκληση με θέμα: «Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.000.000 € και αφορά στην υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. […]

Περισσότερα
12 Ιαν 2021

Παρατείνεται η δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4764/2020 (Τεύχος A΄ 256/23.12.2020), παρατείνεται η δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των Ν.Π.Ι.Δ. (συμπεριλαμβανομένων των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν.4430/2016) με τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 118 του προαναφερθέντος νόμου: “Κατ’ […]

Περισσότερα
09 Νοέ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.ΑΛ.Ο.

Στο πλαίσιο των τελευταίων μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι: η εξυπηρέτηση του κοινού από τη Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο. γίνεται Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 09:00-15:00, μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού εφόσον απαιτείται φυσική παρουσία. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε […]

Περισσότερα
03 Νοέ 2020

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι από 21/10/2020 έως 23/11/2020 (ώρα: 15.00). Σημειώνεται ότι στις επιλέξιμες νομικές μορφές περιλαμβάνονται και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις […]

Περισσότερα