Κατηγορία: Βιβλιοθήκη

23 Μάιος 2019

Υλικό Διημερίδας (8-9 Απριλίου 2019) για τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.

Για να δείτε το υλικό που παρουσιάσθηκε και χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της Διημερίδας για τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο., που έγινε στην Αθήνα στην έδρα της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. στις 8 και 9 Απριλίου 2019, πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους: 1. Καταγραφή του πεδίου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα 2012-2017 κείμενο παρουσίαση 2. Σύντομος […]

Περισσότερα
26 Σεπ 2018

Χρήσιμες οδηγίες για τη χρήση της ειδικής διαδικτυακής πύλης (kalo.yeka.gr) για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Aπό 10 Φεβρουαρίου 2018, η υποβολή αιτήσεων προς το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης kalo.yeka.gr Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης διαδικτυακής πύλης αποτελεί βασικό εργαλείο που θα διευκολύνει τις συναλλαγές των φορέων του πεδίου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής […]

Περισσότερα
26 Σεπ 2018

Εγχειρίδιο χρήσης της διαδικτυακής πύλης (e-kalo) για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Το ηλεκτρονικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στις 10 Φεβρουαρίου 2018. Οι Φορείς υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους και παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τις σχετικές βεβαιώσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενείται στον ιστότοπο kalo.yeka.gr Με την έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προς το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. […]

Περισσότερα
13 Σεπ 2018

Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο.: Ετήσια Έκθεση 2018

ΣΥΝΟΨΗ Στην Ετήσια Έκθεση έτους 2018 της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περιγράφονται αναλυτικά όλα τα πεπραγμένα, οι δράσεις, οι μελέτες, τα εργαλεία και οι εξελίξεις στο πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο., που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους 2017 και μέχρι το καλοκαίρι του 2018, […]

Περισσότερα
10 Ιούλ 2018

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ Κ.ΑΛ.Ο. ATHENS EXPO 2017

Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κ.ΑΛ.Ο. ATHENS EXPO 2017

Περισσότερα
16 Μαρ 2018

Συνεταιρισμοί & Κοινωνική Οικονομία για την Ελλάδα

Τρόποι προώθησης της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα μέσω εργατικών συνεταιρισμών, κοινωνικών συνεταιρισμών και συνεταιρισμών βιοτεχνών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων Όπως και στις προηγούμενες κρίσεις, οι συνεταιρισμοί για άλλη μια φορά επιδεικνύουν ότι είναι ο βασικός πυλώνας στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Οι εργατικοί, κοινωνικοί και οι συνεταιρισμοί βιοτεχνών παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο σε αυτό, σε πολλές […]

Περισσότερα
16 Μαρ 2018

Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο γενικός στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να επικαιροποιήσει τη μελέτη «Η κοινωνική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» η οποία δημοσιεύτηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της ώστε να συμπεριλάβει και τα 27 τρέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υπό προσχώρηση/υποψήφιες χώρες (Κροατία και Ιρλανδία αντίστοιχα) και […]

Περισσότερα
16 Μαρ 2018

Έκθεση Χαρτογράφησης ΚΑΛΟ

Η παρούσα έκθεση έχει στόχο να ενημερώσει τα κυβερνητικά όργανα, τους φορείς που δραστηριοποιούνται εντός του οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ καθώς και τους πολίτες για την κατάσταση του τομέα της ΚΑΛΟ σε όλη τη χώρα. Κατεβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ. Υπόβαθρο της μελέτης Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα ευρήματα μιας μελέτης που διεξήχθη με στόχο να […]

Περισσότερα