Μήνας: Ιανουάριος 2021

29 Ιαν 2021

Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 3331/21-01-2021 Πρόσκληση με θέμα: «Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.000.000 € και αφορά στην υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. […]

Περισσότερα
12 Ιαν 2021

Παρατείνεται η δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4764/2020 (Τεύχος A΄ 256/23.12.2020), παρατείνεται η δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των Ν.Π.Ι.Δ. (συμπεριλαμβανομένων των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν.4430/2016) με τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 118 του προαναφερθέντος νόμου: “Κατ’ […]

Περισσότερα