Μήνας: Μάιος 2021

19 Μάι 2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Τμήμα Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σας ενημερώνει για τον Κατάλογο με τις Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οι οποίες έχουν συσταθεί με τη διαδικασία του αρ.9 του ν.4430/2016 (Α΄205). Επισημαίνεται ότι στον συγκεκριμένο κατάλογο παρατίθενται τα στοιχεία (επωνυμία, μέλη, Α.Φ.Μ., Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο.) που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, είτε από την αρμόδια για τη […]

Περισσότερα