OUR BLOG

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

19 Μάι 2021

Το Τμήμα Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σας ενημερώνει για τον Κατάλογο με τις Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οι οποίες έχουν συσταθεί με τη διαδικασία του αρ.9 του ν.4430/2016 (Α΄205). Επισημαίνεται ότι στον συγκεκριμένο κατάλογο παρατίθενται τα στοιχεία (επωνυμία, μέλη, Α.Φ.Μ., Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο.) που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, είτε από την αρμόδια για τη σύσταση των Ενώσεων δικαστική αρχή, είτε μέσω των αιτήσεων που υποβάλλονται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr.

Υπενθυμίζεται ότι για την εγγραφή των Ενώσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., θα πρέπει να υποβληθεί η προβλεπόμενη με το αρ.23 της Υ.Α 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017) αίτηση εγγραφής. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr, με χρήση των κωδικών taxisnet του Α.Φ.Μ. της Ένωσης. Ως δικαιολογητικά στην καρτέλα “ΑΡΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ”, θα πρέπει να υποβληθούν (ως αρχεία pdf <3,5mb):

  • Ισχύον Καταστατικό της Ένωσης
  • Πρόσφατο (τελευταίου 2μηνου) πιστοποιητικό του αρμόδιου Ειρηνοδικείου σχετικά με τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ένωσης
  • Απόφαση της Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ. και απόφαση του Δ.Σ. για συγκρότηση σε σώμα
  • Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ.

Επισημαίνεται ότι για κάθε Ένωση θα πρέπει να υποβληθεί μια αίτηση εγγραφής.

Ο κατάλογος των Ενώσεων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση.