OUR BLOG

Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

16 Μαρ 2018

Ο γενικός στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να επικαιροποιήσει τη μελέτη «Η κοινωνική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» η οποία δημοσιεύτηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της ώστε να συμπεριλάβει και τα 27 τρέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υπό προσχώρηση/υποψήφιες χώρες (Κροατία και Ιρλανδία αντίστοιχα) και εξετάζοντας τους ορισμούς, την κατάσταση, τη συμβολή, τα νομικά μέσα και τις δημόσιες πολιτικές που σχετίζονται με την κοινωνική οικονομία (ΚΟ) καθώς και τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης.

Για την επίτευξη του τελευταίου αυτού στόχου, η έκθεση χρησιμοποιεί τρεις ενδιάμεσους στόχους ή εργαλεία τα οποία δεν είχαν προσδιορισθεί επαρκώς έως σήμερα. Ο πρώτος στόχος έγκειται στην κατοχύρωση ενός σαφούς και αυστηρού ορισμού για την κοινωνική οικονομία ως έννοια και για τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανώσεων που την απαρτίζουν.

Ο δεύτερος ενδιάμεσος στόχος είναι ο προσδιορισμός των διαφόρων παραγόντων οι οποίοι, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, αποτελούν τμήμα της κοινωνικής οικονομίας σε κάθε κράτος μέλος βάσει του ορισμού που κατοχυρώνεται στην παρούσα έκθεση, καθώς και η σύγκριση των διαφόρων εθνικών ορισμών που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την έννοια της κοινωνικής οικονομίας.

Ο τρίτος ενδιάμεσος στόχος περιλαμβάνει την παροχή μακροοικονομικών στοιχείων για την κοινωνική οικονομία στα 27 κράτη μέλη και στις δύο υποψήφιες χώρες, την εξέταση των προσφάτως εγκριθέντων εθνικών νόμων για την ΚΟ, τη διεξαγωγή συγκριτικής ανάλυσης σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις τρέχουσες θεωρήσεις και αντιλήψεις της ΚΟ σε κάθε χώρα και την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η κοινωνική οικονομία μπορεί και πρόκειται να συνεισφέρει στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Διαβάστε τη σύνοψη στα Ελληνικά εδώ.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη στα Αγγλικά εδώ.