Κατηγορία: Βιβλιοθήκη

16 Μαρ 2018

Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο γενικός στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να επικαιροποιήσει τη μελέτη «Η κοινωνική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» η οποία δημοσιεύτηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της ώστε να συμπεριλάβει και τα 27 τρέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υπό προσχώρηση/υποψήφιες χώρες (Κροατία και Ιρλανδία αντίστοιχα) και […]

Περισσότερα
16 Μαρ 2018

Έκθεση Χαρτογράφησης ΚΑΛΟ

Η παρούσα έκθεση έχει στόχο να ενημερώσει τα κυβερνητικά όργανα, τους φορείς που δραστηριοποιούνται εντός του οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ καθώς και τους πολίτες για την κατάσταση του τομέα της ΚΑΛΟ σε όλη τη χώρα. Κατεβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ. Υπόβαθρο της μελέτης Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα ευρήματα μιας μελέτης που διεξήχθη με στόχο να […]

Περισσότερα
16 Μαρ 2018

Ετήσια Έκθεση 2017 & Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 2017-2023

Σύνοψη Σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) αποτελεί ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας που δίνει έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο, την καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και την προώθηση των δημοκρατικών αρχών διαχείρισης. Έτσι, εκτός από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα υπάρχει και ένας τρίτος τομέας της οικονομίας που […]

Περισσότερα