Κατηγορία: Νέα

31 Αυγ 2020

Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί η με αριθμ. 1949/7-8-2020 “Πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιχορήγησης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 –2020”. Για να ενημερωθείτε σχετικά με την πρόσκληση και το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Περισσότερα
31 Ιούλ 2020

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει αλλαγές στα τηλέφωνα επικοινωνίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας. Για να δείτε τον επικαιροποιημένο τηλεφωνικό κατάλογο της Διεύθυνσης πατήστε εδώ.

Περισσότερα
07 Ιούλ 2020

Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν.4430/2016 συγκαταλέγονται στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων του ν.4701/2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ 128/Α΄/1-7-2020, το ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους) “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις”, μεταξύ των δικαιούχων συγκαταλέγονται και οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

Περισσότερα
05 Ιούν 2020

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των εργατών γης που απασχολούνται σε Κοιν.Σ.Επ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε ερώτημα της Δ/νσης Κ.ΑΛ.Ο. προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τη δυνατότητα αμοιβής με εργόσημο των εργατών γης που απασχολούνται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων απάντησε τα ακόλουθα: “1. Με τις διατάξεις ν.4430/2016 (Α’ 205), δημιουργήθηκε το νομοθετικό […]

Περισσότερα
19 Μαΐ 2020

Ένταξη των ενεργών μελών των Συνεταιρισμών Εργαζομένων στην αποζημίωση ειδικού σκοπού

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 18657/370/15-5-2020 (ΦΕΚ 1863/Β/15-5-2020), σύμφωνα με την οποία τα ενεργά μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν. 4430/2016, που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά […]

Περισσότερα
12 Μαΐ 2020

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εσωτερικής μετακόμισης των γραφείων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (η διεύθυνση μας παραμένει Σοφοκλέους 4, 7ος όροφος), μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου, η επικοινωνία με την Υπηρεσία μας θα γίνεται αποκλειστικά μέσω αλληλογραφίας ή μέσω e-mail (προτείνεται) προς το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] […]

Περισσότερα
15 Απρ 2020

Δυνατότητα πραγματοποίησης των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με τηλεδιάσκεψη

Σας ενημερώνουμε ότι: Με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 20.3.2020 (ΦΕΚ Α΄68), δόθηκε η δυνατότητα για την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας (περιλαμβάνονται και οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Συν. Εργαζομένων) με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα […]

Περισσότερα
09 Απρ 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 14714/Δ1.5006/9-4-2020 (ΑΔΑ: 6Ω1646ΜΤΛΚ-ΓΩ6) παρατείνεται ο περιορισμός των ωρών εισόδου του κοινού στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέχρι την διακοπή των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Όσον αφορά τη […]

Περισσότερα
18 Μαρ 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.ΑΛ.Ο.

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για : α) την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και β) τον περιορισμό της διάδοσής του και σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού από την Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο. είναι: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 09:00-12:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα και εφόσον απαιτείται […]

Περισσότερα
06 Μαρ 2020

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των Κοιν.Σ.Επ. στο ΓΕΜΗ

Για να δείτε και να κατεβάσετε το με αρ. πρωτ. 9115/76/21-2-2020 ενημερωτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των Κοιν.Σ.Ε.π. στο ΓΕΜΗ πατήστε εδώ.

Περισσότερα