Κατηγορία: Νέα

14 Οκτ 2020

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ”» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι από 13/10/2020 έως 30/10/2020 (ώρα: 15.00). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Περισσότερα
13 Οκτ 2020

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 (Προσκλήσεις σε όλη την Ελλάδα)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση (με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης) μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 σε 10 ακόμη περιφέρειες της χώρας: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με προθεσμία υποβολής προτάσεων 14/10/2020 έως 2/11/2020 (ώρα: 15.00΄) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με προθεσμία υποβολής προτάσεων 2/10/2020 έως 26/10/2020 (ώρα: […]

Περισσότερα
30 Σεπ 2020

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι από 10/9/2020 έως 9/10/2020 (ώρα: 15.00). Σημειώνεται ότι στις επιλέξιμες νομικές μορφές περιλαμβάνονται και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) […]

Περισσότερα
28 Σεπ 2020

Εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α. σχετικά με την ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 41 Εγκύκλιος (αρ. πρωτ. 227365/25-9-2020, ΑΔΑ: ΩΙΛΛ46ΜΑΠΣ-ΧΗΓ) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) με θέμα “Ασφάλιση μελών και εργαζομένων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις”. Για να διαβάσετε την Εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Περισσότερα
22 Σεπ 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.ΑΛ.Ο.

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821/20-9-2020 (Β΄4019) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩΜΤΛ6-2ΞΧ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού από την Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο. είναι: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 09:00-15:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα και εφόσον απαιτείται εξυπηρέτηση με […]

Περισσότερα
04 Σεπ 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι με βάση την παρ. 8 του αρ. 11 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-2016): «Οι αδρανείς Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διαγράφονται από το Μητρώο. Ως αδράνεια νοείται η έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας του Φορέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) […]

Περισσότερα
31 Αυγ 2020

Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί η με αριθμ. 1949/7-8-2020 “Πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιχορήγησης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 –2020”. Για να ενημερωθείτε σχετικά με την πρόσκληση και το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Περισσότερα
31 Ιούλ 2020

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει αλλαγές στα τηλέφωνα επικοινωνίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας. Για να δείτε τον επικαιροποιημένο τηλεφωνικό κατάλογο της Διεύθυνσης πατήστε εδώ.

Περισσότερα
07 Ιούλ 2020

Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν.4430/2016 συγκαταλέγονται στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων του ν.4701/2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ 128/Α΄/1-7-2020, το ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους) “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις”, μεταξύ των δικαιούχων συγκαταλέγονται και οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

Περισσότερα
05 Ιούν 2020

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των εργατών γης που απασχολούνται σε Κοιν.Σ.Επ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε ερώτημα της Δ/νσης Κ.ΑΛ.Ο. προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τη δυνατότητα αμοιβής με εργόσημο των εργατών γης που απασχολούνται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων απάντησε τα ακόλουθα: “1. Με τις διατάξεις ν.4430/2016 (Α’ 205), δημιουργήθηκε το νομοθετικό […]

Περισσότερα