Κατηγορία: Νέα

19 Μαΐ 2020

Ένταξη των ενεργών μελών των Συνεταιρισμών Εργαζομένων στην αποζημίωση ειδικού σκοπού

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 18657/370/15-5-2020 (ΦΕΚ 1863/Β/15-5-2020), σύμφωνα με την οποία τα ενεργά μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν. 4430/2016, που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά […]

Περισσότερα
12 Μαΐ 2020

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εσωτερικής μετακόμισης των γραφείων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (η διεύθυνση μας παραμένει Σοφοκλέους 4, 7ος όροφος), μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου, η επικοινωνία με την Υπηρεσία μας θα γίνεται αποκλειστικά μέσω αλληλογραφίας ή μέσω e-mail (προτείνεται) προς το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] […]

Περισσότερα
15 Απρ 2020

Δυνατότητα πραγματοποίησης των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με τηλεδιάσκεψη

Σας ενημερώνουμε ότι: Με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 20.3.2020 (ΦΕΚ Α΄68), δόθηκε η δυνατότητα για την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας (περιλαμβάνονται και οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Συν. Εργαζομένων) με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα […]

Περισσότερα
09 Απρ 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 14714/Δ1.5006/9-4-2020 (ΑΔΑ: 6Ω1646ΜΤΛΚ-ΓΩ6) παρατείνεται ο περιορισμός των ωρών εισόδου του κοινού στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέχρι την διακοπή των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Όσον αφορά τη […]

Περισσότερα
18 Μαρ 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.ΑΛ.Ο.

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για : α) την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και β) τον περιορισμό της διάδοσής του και σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού από την Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο. είναι: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 09:00-12:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα και εφόσον απαιτείται […]

Περισσότερα
06 Μαρ 2020

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των Κοιν.Σ.Επ. στο ΓΕΜΗ

Για να δείτε και να κατεβάσετε το με αρ. πρωτ. 9115/76/21-2-2020 ενημερωτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των Κοιν.Σ.Ε.π. στο ΓΕΜΗ πατήστε εδώ.

Περισσότερα
05 Ιούλ 2019

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων αναφορικά με την απόκτηση και απώλεια της συνεταιριστικής ιδιότητας και την μεταβολή της σύνθεσης των μελών τους.

Για να δείτε και να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 39/5-7-2019 διευκρινιστική Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας πατήστε εδώ.

Περισσότερα
05 Ιούλ 2019

Άρθρο του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ε. Νικολαΐδη στην Εφημερίδα των Συντακτών, 5 Ιουλίου 2019

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μετά την κρίση Ευάγγελος Νικολαΐδης Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας   Στη διάρκεια της κρίσης αναπτύχθηκε μία ευρεία ποικιλομορφία φορέων Κ.ΑΛ.Ο., με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών, που κάλυψαν οξυμένες κοινωνικές ανάγκες. Αναπόφευκτα η έμφαση προσανατολίστηκε στην αλληλεγγύη και στα κοινωνικά χαρακτηριστικά έναντι της οικονομικής βιωσιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, […]

Περισσότερα